Select Page

Analytikerns Dilemma

Av Uffe

2020-01-28

Som analytiker är det inte ovanligt att man får redovisa sina insikter i ett möte med beslutsfattare i företaget. I dessa sammanhang gäller det att kunna sina siffror i grunden. Du måste vara förberedd på att få djupgående frågor om hur utvecklingen sett ut och hur det kan gå framåt.

Tänk dig att du kommer in i ett mötesrum och du har med dig denna graf:

 Din analys av utvecklingen fram till idag är klar. Utvecklingen går uppåt och du har data som stöd. Nu är dock utmaningen att din prognos framåt är osäker. Du ser två scenarier framför dig; ett där volymen går upp och ett där volymen går ned. (Grafen är förstås starkt förenklad för att tydligt kunna illustrera mitt inlägg).

Vart är vi på väg? Ja, detta är förstås den avgörande frågan som alla i mötet vill ha svar på. Mötesdeltagarna diskuterar sinsemellan. CEO tror att det går upp med motiveringen ”det har du ju gjort hitintills”. CFO tror det går ned och hänvisar till inbromsningen i konjunkturen. Produktchefen anför att volymerna nog kommer att ligga still på nuvarande nivå ”vi har ju en stark produkt, som även är efterfrågad i lågkonjunktur”. Diskussionen fortsätter och ingen riktning blir riktigt klar. Till slut tystnar diskussionen och alla vänder sig mot dig. CEO öppnar munnen och frågar dig direkt ”du som är analytiker, vad tror du”?

Du stannar till i dina funderingar. Du har lyssnat på hela diskussionen och nog tyckt att flera argument för det ena eller den andra har låtit rimliga. Men ditt jobb är ju inte att fatta ett beslut om hur den framtida utvecklingen kommer att gå. Men någon uppfattning har du ju, eftersom du kan alla siffrorna. Och dessutom verkar CEO vinna diskussionen om det nog kommer att gå uppåt. Du känner en lätt svettning i nacken; du frestas att ge det svar CEO är ute efter, att det kommer att gå uppåt. Men du känner någonstans i magtrakten att du inte har stöd för detta i data.

Vad svarar du?

Foto: Einar Storsul on Unsplash
Graf: Författaren

 

Mer från bloggen…

Dags att mäta!

Dags att mäta!

En av de mest grundläggande funktionerna på en site som handlar om digital analys är naturligtvis att mäta trafik och...

read more

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// Ändrar läs merknappen